Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt dhe Videot më të Fundit

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka zgjeruar Qendrën e saj të Trajnimit të Misionarëve (QTM) në Provo të shtetit të Jutës, në Shtetet e Bashkuara, duke shtuar dy ndërtesa të reja.
Mormonët, ose anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, besojnë se Jezu Krishti është Biri i Perëndisë dhe Shpëtimtari i botës. Mësoni më shumë rreth jetës, shërbesës dhe misionit të Tij hyjnor.
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2017, Plaku Pol V. Xhonson do të fillojë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për zonën e Europës. Plaku Geri B. Sebin do të shërbejë si Këshilltar i Parë dhe Plaku Masimo De Feo si Këshilltar i Dytë. Presidenca e re e zonës u njoftua në maj.
Libri i Mormonit flet për dashurinë e Perëndisë për fëmijët e Tij kudo që ndodhen. Mësoni më shumë rreth rolit të Librit të Mormonit në historinë e mormonizmit dhe mbi mënyrën se si ai mund t’jua bekojë jetën sot.
Koncert me rastin e ditës së pionerëve.
Histori nga Libri i Mormonit po sillen në jetë nga një seri me materiale të drejtpërdrejta filmike të prodhuara nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Dëgjo dhe Shkarko këngët e Albumit të Përbashkët 2017
Të rinjtë e të rejat e Lagjes Vlorë vënë në skenë një pjesë teatrale
E katërta nga një seri me shtatë pjesë mbi lirinë fetare ndërkombëtare
Shprehja e bindjeve të tua më të thella dhe të jetuarit e të vërtetave të tua më të larta, mund ta sfidojnë kulturën përreth teje.
Të rinjtë e degës Elbasan, një pjesë misionarë të kthyer me besimin, përkushtimin dhe pozitivitetin e tyre kanë bërë që pjesmarrja në sakrament të rritet. 
Të rinjtë e degës së Elbasanit e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar/Elbasan, u vijnë në ndihmë fëmijëve Talasemik.