Pyetjet Më Të Shpeshta

Shumë njerëz kanë pyetje mbi Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe mësimet e saj.  Ne kemi bërë më të mirën tonë për t'iu përgjigjur pyetjeve më të shpeshta.

Historia e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Shqiperi zë fill në vitin 1991 kur Plaku Hans B. Ringger i të Shtatëdhjetëve, i kërkoi Presidentit Kenneth D. Reber, të merrte përgjegjësinë për punën misionare në shqipëri.  Në nëntor të vitit 1991 ata zhvilluan disa takime mbi mundësinë d dërgimit në vend të ndihmës humanitare nga Kisha.  Në vitin 1992 u caktuan dy çifte për të shërbyer si misionarë humanitarë dhe në qershor të 1992 katër misionarë u caktuan për të shërbyer në Shqipëri.  Pagëzimet e para u shënuan në verën e po atij viti dhe në gusht 1992 u krijua Dega e Parë e Tiranës.  Dega e Dytë e Tiranës u krijua në marsin e 1993 dhe në qeshor të 1993 u krijua Dega e Durrësit. 

Në prill të 1993, Plaku Dallin H. Oakes I Kuorumit të Dymbëdhjet Apostujve vizitoi Shqipërinë dhe përkushtoi token për predikimin e ungjillit.  Kisha në Shqipëri vazhdoi të rittej dhe, në shkurtin e 1995, u krijua Dega e Tretë dhe e Katërt e Tiranës.  Po këtë muaj u legalizua nga qeveria shqiptare Fondacioni Liahona.  Në verën e 1995 Shqipëria u vu nën mbikqyrjen e Misionit të Greqisë, deri në korrikun e 1996 kur u krijua Misioni i Shqipërisë, me president Laurel Holman.

 

Dëgjoni Muzikë

Një adresë ku ju mund të dëgjoni këngë të kënduara nga anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe Kori i Tabernakullit në stacionet e lds radio për të gjitha moshat.Klikoni te fotoja për të shkuar tek kjo adresë,dhe më pas klikoni tek ikona Listen Now për të dëgjuar në radio.

''Sepse shpirti im kënaqet në këngën e zemrës;po,kënga e të drejtëve është një lutje për mua dhe ajo do të marrë pëgjigje me një bekim mbi kokat e tyre''.-D&B25:12

 

Citim

"Vëllezër, mos u bëni kalamaj nga mendja, por bëhuni foshnje për të ligën, dhe burra të pjekur nga mendja."

1 Korintasve 14:20

Merreni Falas

Lidhuni me Ne

Këtu do të gjeni një vështrim të përgjithshëm të historisë që shënon fillimin e Rivendosjes së Kishës së Jezu Krishtit mbi tokë nga Perëndia.

Ju mund të porosisni një kopje duke telefonuar 068 20 92 212 

 

 

Libri i Mormonit


Ne besojmë në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re. Në kohët moderne, neve na janë zbuluar Shkrime të tjera të Shenjta. Libri i Mormonit përmban fjalët e profetëve të cilët jetuan midis viteve 600 p.e.s. dhe 400 e.s. Pas ringjalljes së tij, Jezu Krishti iu shfaq këtyre njerëzve dhe e mesoi ungjillin e tij.

Klikoni te fotoja për të mësuar më shumë mbi historinë e Librit të Mormonit.

MIRËSEVINI

Lajme nga Shqipëria
29.09.2014
Gra e vajza të moshave tetë vjeç e lart do t’i bashkohen Mbledhjes së Përgjithshme të Grave të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme [që zhvillohet] në Qend... më shumë
Lajme nga Bota
29.09.2014
Konferenca e Përgjithshme Gjysmëvjetore e 184t e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, që mbahet më 4-5 tetor 2014, do të bashkojë më shumë se 15 milionë a... më shumë
Lajme nga Shqipëria, Shërbimet Humanitare
15.04.2014
Ne kuadrin e mjaft sherbimeve humanitare nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtoreve te Diteve te Mevoneshme, Robert dhe Rhonda Homer (Drejtore per sherbimet humanitare per Shqiperine ... më shumë

Përmbledhje Lajme

Krishti i Gjallë

Apostujt e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme japin një dëshmi për Krishtin e gjallë.

Kartat për Shpërndarje

"Kartat për Shpërndarje” të reja do të mbërrijnë në çdo lagje dhe degë. Këto karta të siguruara nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme janë një mënyrë e lehtë dhe e volitshme për anëtarët e Kishës per ndarjen e Ungjillit.