Dil nga lundrimi kryesor
Motra Sheron Iubank na ndihmon të jemi të përgatitur për t’iu përgjigjur pyetjeve mbi arsyen se përse e jetojmë ungjillin.
Zbulo bekimet e Gjetjes së një Paraardhësi ndërsa kërkon për anëtarët e pemës tënde familjare.
Libri i Mormonit mund t’ju ndihmojë që të vini më pranë Shpëtimtarit në jetën tuaj të përditshme.
Motra Boni L. Oskarson na kujton rëndësinë që ka kufizimi i kohës që shpenzojmë në pajisjet vetjake të komunikimit në mënyrë që t’u shërbejmë të tjerëve.
Këtu do të gjeni të gjitha sesionet e Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 188-të
Kur të është gjendur pranë Jezu Krishti?
Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme Mbështetin Presidencën e Re të Parë në një Asamble Solemne. Dy udhëheqës të rinj emërohen në Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve
Presidenti i Kunjit Tirana Shqipëri, Medlir Mema, mori pjesë në një konferencë dy ditore, të organizuar nga Claremont Graduate University, Kalifornia - SHBA