Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt më të fundit

Zhvillimi i këshillave familjarë mund t’ju ndihmojë që t’i mbroni e t’i ruani njerëzit tuaj të dashur nga ndikimet negative.
Kursi “Nisja dhe Rritja e Biznesit Tim”, i jep mundësinë Marsidës që ta drejtojë me sukses biznesin e saj në internet.
Në nëntor të vitit 2016, Presidencia e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, lëshoi këtë deklaratë në lidhje me pjesëmarrjen politike, votimin, dhe neutralitetin politik të Kishës
Nëpërmjet këtij plani të thjeshtë, ne kemi mundësi për të mësuar rreth Shpëtimtarit dhe dashurisë së Tij. Këta tre hapa na sjellin më pranë Tij dhe mësimeve të Tij.
Plaku M. Rasëll Ballard jep udhëzim mbi parimet për prindërim të suksesshëm.
Plaku D. Tod Kristoferson nënvizon rolin kryesor dhe përgjegjësitë e një ati.
Plaku Robert D. Hejls sugjeron mënyra sipas të cilave ne mund të afrohemi më shumë së bashku si familje në ungjill.
Në kursin për mbështetjen te vetja “Kërkimi i Vendit Tim të Punës”, Eriksoni mëson se si të përgatitet me sukses për një intervistë pune.