Fiji

Artikujt më të fundit

Mësueses nga Shkodra i Jepet Çmimi për Vlerat Familjare i Shqipërisë, për Vitin 2016

Liljana Luani, një mësuese në shkollën “Pashko Vasa” në Shkodër, mori Çmimin për Vlerat Familjare nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Brezi më i Mirë i Të Rinjve në Moshë Madhore

Plaku Ballard i nxit Të Rinjtë në Moshë Madhore që t’i rritin standardet dhe të bëhen brezi më i mirë që Kisha ka parë ndonjëherë.

Shikojeni Veten Tuaj në Tempull

Plaku Kuentin L. Kuk përshkruan bekimet e përgatitjes së emrit të një paraardhësi për ordinancat mëkëmbëse në tempull.

Konferenca e Kunjit Tirane Shqiperi

Jeni të ftuar të merrni pjesë në Konferencën e Kunjit Tiranë Shqipëri

"Plaku M. Rasëll Ballard - Plani i Zonës së Europës"

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na nxit në përpjekjet tona për të ndjekur objektivat e Planit të Zonës së Europës  

TE RINJTE DHE TE REJAT PERGATITEN PER NE TEMPULL

Pergatitja e te rinjve dhe te rejave per ne Tempullin e Zvicres ka filluar shume kohe me pare. Qellimi I tyre eshte, qe te ngrihen sa me shume shpirterisht dhe te jene te denje per te hyre ne Shtepine e Zotit.

Çelësat e Priftërisë

Plaku Stivenson shpjegon rivendosjen, qëllimin dhe bekimet e çelësave të priftërisë.

Ndarja e Ungjillit

Plaku Dallin H. Ouks na ndihmon t’i zhvillojmë cilësitë si të Krishtit që kërkohen për të ndarë Ungjillin.

Nevoja për Mbështetjen te Vetja

Plaku Kliford T. Herbertson na ndihmon të vlerësojmë nevojën që parimet e mbështetjes te vetja të praktikohen në nivel vendor njëlloj si mes udhëheqësve ashtu dhe nëpër bashkësi.  

Për të Sjellë një Mik tek Ai

Jezusi tha: “Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për t’u shpallur pendim këtyre njerëzve dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim!”

Ngjyrat e Familjes Sime - Ceremonia e Hapjes

Nëpërmjet lidhjeve familjare,njeriu mëson të dojë, të ketë dhembshuri e të punojë fort për një të mirë më të madhe. 

Përse Kisha

Plaku Kristoferson shpjegon origjinën e kishës së Krishtit dhe nevojën për një rivendosje.

Unë jam e Mbështetur te Vetja – Historia e Rejçëllit

Rejçëlli ruan drejtpeshimin midis rritjes së biznesit të vet dhe përkujdesjes për përgjegjësitë e saj familjare.

Ngjyrat e Familjes Sime

Ne duam të kremtojmë familjen. Në çfarë mënyre mund të bëhet më mirë kjo sesa nëpërmjet vetë përvojës sonë në tablo që i pasqyrojnë këto tema.

Kapini për dore

Ndiejeni gëzimin që vjen nga udhëheqja e miqve tuaj te Shpëtimtarit teksa e shpërndani mesazhin e ungjillit të rivendosur.

Bekimet e Ditës së Shabatit - Një Premtim Apostullor

Pleqtë M. Rasëll Ballard dhe Kuentin L. Kuk na japin mësim për bekimet e respektimit të Ditës së Shabatit.

Zemrat e Fëmijëve - Plaku Dejvid A. Bednar

Plaku Bednar e fton rininë në Europë që të bëjë Historinë Familjare.

Projekti Humanitar në Pediatrinë e Fierit

Ky është një ndër projektet që Departamenti Humanitar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme zhvillon në vendin tonë

Një Mbrëmje me Presidentin Nelson

“Presidenti Nelson fton të rinjtë të lexojnë Doktrinën e Besëlidhjet 84:43-45”

Një Mbrëmje Falenderimi

Departamenti Humanitar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, organizoi një takim me partnerët e saj të organizatave jo-qeveritare, duke vlerësuar kështu bashkëpunimin që kemi pasur ndër vite me këto organizata.

Super e Shtuna - 3 Dhjetor 2016

Shqipëria po rrit një brez të mrekullueshëm të rinjsh dhe të rejash nën drejtimin dhe udhëzimin e Frymës së Shenjtë.

Receta e përsosur Për të na Sjellë tek Ai

Mësoni për cilësitë si të Krishtit që na ndihmojnë ta përmbushim rolin tonë në ndjekjen e Planit të Zonës së Europës.  

Një Vit i Ri me Besim në Krisht.

"Shkrimet e shenjta e përcaktojnë besimin si siguri dhe mirëbesim në Jezu Krisht. Ne mirëbesojmë se Ai është Biri i Perëndisë dhe se nëpërmjet Shlyerjes Ai ka fuqinë për të na shpëtuar."

Punës Le t’i Vihemi

A do të ndihmoni të varfërit dhe nevojtarët në 2017-ën? (Video Anglisht)

Synimet e Mia, për të Na Sjellë tek Ai

Krishti dëshiron që të gjithë të vijnë tek Ai. Vendosni synimet tuaja.

Mbrojtës të Familjes

Të gjithë ne mund të jemi familjarë dhe mund t’i bëjmë shtëpitë tona të Shenjta.

Etërit

Plaku D. Tod Kristoferson nënvizon rolin kryesor dhe përgjegjësitë e një ati. 

Takimi Shpirteror per Krishtlindje nga Presidenca e Pare

Ndiqni mbledhjen shpirterore te Krishtlindjes nga Presidencia e Pare, ne gjuhen tuaj.

NdriçojeBotën

Që kur një yll i ri u shfaq për herë të parë mbi Bethlehem, Krishtlindja ka qenë një periudhë drite që na kujton se Jezu Krishti është drita e botës. Së bashku ne mund ta kremtojmë lindjen e Tij duke e bërë botën një vend më të shndritshëm. Gjithçka që duhet të bëjmë, është ta ndjekim Atë – jetën e Tij, shembullin e Tij dhe mësimet e Tij. Duke bërë kështu, ne kemi fuqinë për të kryer #NdriçojeBotën.

Jepni Ndihmë në Këtë Kohë të Veçantë të Vitit

Në kohën e Krishtlindjes ne kremtojmë lindjen e Birit të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.  Le t’u japim ndihmë, ashtu siç do të bënte Ai, atyre që kanë nevojë ta ndiejnë dashurinë e Tij në këtë kohë të veçantë të vitit.

Një Besim i Qëndrueshëm

Presidenti Tomas S. Monson përshkruan se si ne mund të zhvillojmë një besim të qëndrueshëm në Zotin.

Kisha Nxjerr në Qarkullim Nismën për Krishtlindje ‘Ndriçoje Botën’

Një nismë botërore për të kremtuar lindjen e Jezu Krishtit dhe për t’i nxitur njerëzit që t’u shërbejnë të tjerëve gjatë periudhës së krishtlindjes, po nxirret në qarkullim nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Nisma për krishtlindje “Ndriçoje Botën” do të shpërndahet për shikuesit mbarëbotërorë nga dita e premte, më 25 nëntor deri më 1 janar. 

Është një Mrekulli

Plaku Nil L. Andersen përshkruan mrekullinë e shpërndarjes së Ungjillit në të gjithë botën.

Ne Ndihme te Nevojtareve - Shoqata e Ndihmes

Ne momente te caktuara kur njerezit qe na rrethojne kalojne prova te veshtira ne jeten e tyre, atehere shfaqet tek secili prej nesh ajo ane e karakterit qe tregon se sa te ndjeshem jemi ndaj bashkeqenieve tona dhe se sa i zbatojme ne jeten tone te perditeshme mesimet e Shpetimtarit tone Jezu Krishtit.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Fredsonit

Nëpërmjet programit të mbështetjes te vetja, Fredsoni mëson se si ta organizojë kohën me urtësi dhe si të gjejë një punë.

Në shërbim të nevojtarëve – Duart Ndihmëtare Mormone

Duart Ndihmëtare Mormone ndihmojnë në shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet e shpërngulura për shkak të përmbytjeve nga shirat e rrëmbyeshëm.

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti - Sidriti

Sidriti e ftoi shokun e tij, Dartin, që të luante në kitarë në një aktivitet Krishtlindjeje.

Ngjyrat e Familjes

Artistët nga e gjithë Shqipëria kanë mundësi të përshfaqin nëpërmjet vijëzimit, formës dhe dritëhijeve mënyrën se si familja ka ndikuar në jetën e tyre në mënyra të mrekullueshme.

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti - Sindi

Sindi u sfidua nga misionaret që të ftonte një shoqe në Kishë.

Që t’i Tërheq të Gjithë Njerëzit tek Unë

Plaku Dejll G. Renland përshkruan mënyrën se si marrja e Sakramentit na mundëson që të afrohemi më pranë Zotit.

Unë jam e Mbështetur te Vetja – Historia e Xhesikës

Nëpërmjet programit të mbështetjes te vetja, Xhesika mëson se si të sigurojë të ardhura për veten e saj dhe tani ndihmon të tjerët që të bëhen të mbështetur te vetja.

Konferenca e Përgjithshme: '… qiejt [do] të dridhen për të mirën tuaj'.

Plaku Pol V. Xhonson, i Të Shtatëdhjetëve, përshkruan bekimet e vëna në dispozicion për të gjithë ata që marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Danilos

Programi i mbështetjes te vetja e ndihmoi Danilon të mësonte aftësitë për të rritur biznesin e tij të pastiçerisë dhe për të thelluar besimin e tij në Jezu Krisht.

Shfaqje e Materialit Filmik: Ndihma ndaj Refugjatëve në Europë

Frymëzohuni nga ajo që janë duke bërë të tjerët për t’iu ardhur në ndihmë.

Mundësi për të Ndihmuar

Presidenti Tomas S. Monson na ndihmon të përcaktojmë mundësi për shërbim.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Paulos

Programi i mbështetjes te vetja e ndihmoi Paulon ta rriste biznesin e tij të zdrukthëtarisë.

Një Lutje drejtuar Motrave të Mia

Presidenti Nelson diskuton për rëndësinë e grave dhe rolin e tyre hyjnor në mbretërinë e Perëndisë.

Një Model për Paqe

Paqja që të gjithë duam kërkon që ne të veprojmë – duke mësuar për Jezu Krishtin, duke i dëgjuar fjalët e Tij dhe duke ecur me Të.

Zemra të Lidhura së Bashku

Presidenti Henri B. Ajring na ndihmon të vlerësojmë bekimet dhe gëzimin që ne mund të përjetojmë kur ndjekim historinë tonë familjare.

A Besoj?

“Nëse këto gjëra janë të vërteta, atëherë ne kemi mesazhin më të madh të shpresës dhe ndihmës që bota ka njohur ndonjëherë.”

Dita e Shabatit në Kishë

Një pjesë thelbësore e respektimit të këtij urdhërimi është që të shkojmë në Kishë të dielave dhe të marrim sakramentin: “Duhet të shkosh në shtëpinë e lutjes dhe t’i ofrosh sakramentet e tua në ditën time të shenjtë”

Kundërshtim në të Gjitha Gjërat

“Kundërshtimi na lejon të rritemi drejt asaj që Ati Qiellor do të donte të bëheshim”

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti!

Why does Jesus want us to invite ​our friends to church?​

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti! – Flaurent and Remzie

Flaurenti dhe Remzia shpjegojnë se si e ndajnë ungjillin ata duke bërë ftesa për në Kishë dhe duke shpërndarë Librin e Mormonit.

Plani i Zonal i Europes

Plani Zonal per vitin 2016

Plani i Zonal 2016

Per te na sjelle te Krishti

Strehimi nga Stuhia

Ky çast nuk i karakterizon refugjatët, por reagimi ynë do të na ndihmojë të na karakterizojë ne.

Strehimi nga Stuhia

Ky çast nuk i karakterizon refugjatët, por reagimi ynë do të na ndihmojë të na karakterizojë ne.

Dita e Shabatit në Shtëpi

“Ndërkaq ditën e shtatë Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e shtatë u çlodh nga gjithë vepra që kishte kryer.

Dhe Perëndia bekoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi …” (Zanafilla 2:2–3).

Gjeni një Paraardhës

Të lindësh nga Perëndia është një përvojë e pashoqe, vetjake dhe e paharrueshme që na krijon mundësinë t’i mposhtim sfidat e jetës sonë.

Të Bëhemi të Mbështetur te Vetja Materialisht

Në kohën pranverore të vitit, ne kemi privilegjin të festojmë Pashkën, ku, në hemisferën veriore, dora e acartë e Dimrit është dobësuar dhe ngrohtësia e Pranverës ndihet në ajër. Është koha e rilindjes dhe e fillimeve të reja për jetën kudo përreth.

Besimi i një Dhjaku

E kujtoj ende me emocion kur, në moshën 12-vjeçare, u thirra nga presidenti im i degës në zyrën e tij një të diel në mëngjes dhe ai më tha se Zoti dëshironte që unë të shugurohesha dhjak. Më kujtohet emocioni i thellë që përjetova nga mendimi i marrjes së priftërisë, të qenit një përfaqësues zyrtar i Zotit, i autorizuar të veproja në emrin e Tij. 

Ejani, Shihni dhe Ndieni

Vitet 1960 u karakterizuan nga ndryshime të rëndësishme dhe rritje të re në Kishë në Europë. Plaku Ezra Taft Benson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, më vonë President i Kishës, u thirr në Europë që të kryesonte këtu në Frankfurt mbi Misionin Europian.