Dil nga lundrimi kryesor
Plaku Nil L. Andersen na kujton për mundësinë që kemi, që ta dëgjojmë zërin e Zotit nëpërmjet shërbëtorëve të Tij të zgjedhur në Konferencën e Përgjithshme.
Duke marrë parasysh ndërlikimet e botës së sotme, arritja e mbështetjes te vetja shpesh duket si një synim frikësues. Megjithatë, nëse shihet nga këndvështrimi i besimit, ai është një synim i realizueshëm.
Shiko se si të mësuarit rreth stërgjyshes së saj, e ka ndihmuar Konstancën që të jetë e lumtur në jetën e saj të përditshme.
Shikoni se si nisma për Mbështetjen te Vetja e bekoi së tepërmi jetën e Çavit pasi ai vendosi të merrte pjesë.
Mesazhi i Presidencës së parë - Mars 2018
Besimi është si një farë, duhet të mbillet në tokë të mirë dhe të ushqehet që të jetë i fortë dhe i përdorshëm.
Plaku Nil L. Andersen përshkruan mënyrën se si mund të përjetojmë pikërisht mrekullitë tona vetjake ndërsa Zoti na ndihmon që t’i sjellim të tjerët tek Ai.
Mesazhi i Presidencës së parë, Shkurt 2018