Dil nga lundrimi kryesor
Anëtarët e Kishës SHDM ose mormonët nuk e ushtrojnë poligaminë prej më shumë se 100 vitesh. Mësojeni të vërtetën mbi mormonët dhe poligaminë.
Presidenti Rasëll M. Nelson vë në dukje rëndësinë e Historisë Familjare dhe Punës në Tempull.
Presidenti Ouks sugjeron tri gjëra që mund të bëjnë anëtarët për ta shpërndarë ungjillin e rivendosur.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
Presidenti Nelson diskuton për rëndësinë e grave dhe rolin e tyre hyjnor në mbretërinë e Perëndisë.
Udhëheqja nga Zoti e Kishës së Tij kërkon besim të madh dhe të qëndrueshëm nga të gjithë ata që i shërbejnë Atij në tokë.
Mormonët janë etër, nëna, vëllezër dhe motra, pikërisht si ju. Mësoni mbi një mënyrë se si familjet mormone e kalojnë kohën së bashku.
D. Tod Kristofersoni flet rreth mënyrës se si mund të ‘Banojmë në Krishtin’ nëpërmjet mënyrës se si e jetojmë jetën tonë.