Dil nga lundrimi kryesor

Të gjitha ngjarjet

Dëgjoni Muzikë dhe një Mesazh, muzika lartësuese nga Mormon Tabernacle Choir.
Një takim shpirtëror mbarëbotëror me Plakun Patrik Kearon, i Presidencës së Të Shtatëdhjetëve, dhe bashkëshortja e tij, Motra Xhenifer Kearon.