Dil nga lundrimi kryesor
30 Shtator 2017

Tetor 2017, Konferenca e Përgjithshme

Conference Center in Salt Lake City, Utah, and online (LDS.org)

Conference Center in Salt Lake City, Utah, and online (LDS.org)

Presidenca e parë, anëtarë të kuorumit të dymbëdhjete apostujve, autoritete të tjera të përgjithshme si edhe zyrtarë të tjerë të kishës do të ndajnë mesazhe frymëzimi dhe udhëzimi, përgjate gjashtë seancave të ndryshme.

Më shumë informacion do të jepet teksa afron ky eveniment.

Për të ndjekur Konferencën e fundit si edhe të mëparshme, klikoni mëposhtë.

Konferencat e Përgjithshme