Konferenca e Kunjit Tirane Shqiperi

Jeni të ftuar të merrni pjesë në:

Konferencën e Kunjit Tiranë Shqipëri

Konferenca do të zhvillohet në datat 4 dhe 5 Mars 2017 sipas programit të meposhtëm:

4 Mars 2017 - Tirana 2/4 - Mbledhja e Udhëheqësve të Priftërisë - Ora 10:00-12:00

4 Mars 2017 - Tirana 2/4 - Sesioni i Pasdites për të Rritur - Ora 17:00-19:00

5 Mars 2017 - Durrës - Sesioni i paradites - Ora 10:00-12:00 - Për lagjet dhe degët e kunjit:

Vlorë, Lushnjë, Fier, Durrës, Elbasan, Shkodër

Data 5 Mars 2017 - Durrës - Sesioni i pasdites - Ora 13:00-15:00 - Për Lagjet e kunjit

Tirana 1, 2, 3, 4 dhe Njësite e Misionit Të Adriatikut Jugor

Folës i posacëm është 

Plaku Joaquim J. Moreira i kuorumit të Të Shtatdhjetëve.

 

Ju Mirepresim