EJANI NË TEMPULL

  EJANI, DHE NDIHMONI DHE TË TJERËT TË VIJNË GJITHASHTU

  Tempulli i Romes

  Tempulli i Romës

  Shënoni ne kalendarët tuaj!

  Në maj Të Rinjtë në Moshë Madhore Beqarë do të vizitojnë Tempullin e Romës, Itali për të bërë pagëzime për të vdekurit dhe më shumë! Ju lutemi sillni emrat tuaj nëse është e mundur!

  Mos harroni të flisni me peshkopin tuaj / presidentin e degës nëse keni nevojë të rinovoni rekomandimin tuaj! Ju lutemi bëni këtë sa më shpejt, mos prisni deri në minutën e fundit!


  Detaje:

  Pagesa për person 70 - 100 Euro

  Datat e planifikuara 16 - 21 Maj 2019

  (Këto data do të konfirmohen në ditët në vazhdim)


  Tempulli i romes