Konferenca, Drejt Studimeve Mormone Mbarëbotërore

  Speaker
  Medlir Mema President i Kunjit Tirana Shqipëri

  Presidenti i Kunjit Tirana Shqipëri, Medlir Mema, mori pjesë, në kapacitetin e tij profesional dhe jo-ekleziast, në një konferencë dy ditore të organizuar nga Claremont Graduate University (Kaliforni-SHBA) për të diskutuar fenomenin në rritje të laicitetit në Europë, si edhe perspektivat për një angazhim të mirëfilltë të komunitetit Mormon në kontinent dhe në botë.


  Klikoni mbi imazh për të parë në Anglisht

  Për më shumë informacion për këtë konferencë, ku ishte i ftuar edhe anetari i Presidencës të Të Shtatëdhjetëve, Presidenti Patrick Kearon, mund të shkoni në faqen e mëposhtme: 

  Toward Global Mormon Studies Conference 

  (ju do ridrejtoheni tek një faqje që nuk mirëmbahet nga Kisha e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme)