Dil nga lundrimi kryesor

Takimi Shpirtëror për Rininë

Youth

Presidenca e Parë ka dhënë miratim që Takimi Shpirtëror për Rininë të transmetohet në të gjitha kunjet në Distriktin e Tempullit të Romës, Itali.

Takimi Shpirtëror për Rininë do të transmetohet të shtunën, më datë 9 mars 2019 në orën 17:00.

Më shumë informacion në ditët në vijim.