Të gjitha ngjarjet

    Të rinjtë janë të ftuar posaçërisht për të marrë pjesë në FSY këtë vit.
    Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysëm-vjetore të 189‑të.