Dil nga lundrimi kryesor

Të gjitha ngjarjet

Merrni pjesë në mbledhjet e Konferencës së kunjit Tiranë, Shqipëri - 2 dhe 3 Mars 2019 Klikoni për orarët e mbledhjeve dhe takimeve. Ju mirëpresim.
Presidenca e Parë ka dhënë miratim që Takimi Shpirtëror për Rininë të transmetohet në të gjitha kunjet në Distriktin e Tempullit të Romës, Itali.
Presidenca e Parë ka dhënë miratim që Përkushtimi i Tempullit të Romës në Itali të transmetohet në të gjitha kunjet në Distriktin e Tempullit të Romës, Itali.
Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme vjetore të 189‑të.
Filloni sot të përgatiteni për udhëtimin në Tempull. Kontaktoni me udhëheqësit tuaj për të mësuar më shumë.
Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysëm-vjetore të 189‑të.