Të gjitha ngjarjet

    Filloni sot të përgatiteni për udhëtimin në Tempull. Kontaktoni me udhëheqësit tuaj për të mësuar më shumë.
    Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysëm-vjetore të 189‑të.