Të gjitha ngjarjet

    Këtu do të gjeni kalendarin e udhëtimeve për në tempull dhe informacione të tjera të rëndësishme.
    Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme vjetore të 190‑të.
    Të rinjtë janë të ftuar për të marrë pjesë në FSY 2021.