Dil nga lundrimi kryesor

Të gjitha ngjarjet

Ndërtoni besim në Jezu Krishtin, forconi dëshmitë, zhvilloni talentet, bëni miq të rinj dhe argëtohuni me të rinjtë që ndajnë besime dhe standarde të ngjashme.
Më 9 shtator 2018, në orën 18:00 MDT, Plaku Kuentin L. Kuk do të drejtojë ngjarjen Ballë për Ballë për të rinjtë në moshë madhore. Kjo do të ndërthuret me një takim shpirtëror mbarëbotëror.
Ftojmë të gjithë të rinjtë e moshës 18-35 vjeç, të marrin pjesë në konferencën 3 ditore që do zhvillohet në datat 21-23 Shtator 2018 tek Dajti Park Resort.
Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysmëvjetore të 188‑të.