Dil nga lundrimi kryesor

Të gjitha ngjarjet

Një ftesë e veçantë për të dielën, më 3 qershor 2018 Takim Shpirtëror Mbarëbotëror për Rininë: Mesazhe nga Presidenti Rasëll M. Nelson dhe Motra Uendi W. Nelson