Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Tom Atle Herland i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Saulo G. Franko, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale Mars 2019 nga Plaku Helmut D. Uondra I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale - Besimi në Zotin Jezu Krisht ka rëndësi qendrore në jetën tonë.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Torben Engbjerg, i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Alan T. Filips, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Volfgang Pilz, i Shtatëdhjetë Zonal
  Një nga mjetet që kemi në Kishë për të forcuar, për të bashkuar, për të bërë plane, për të vënë synime, për t’u lutur, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve doktrinore dhe për të kaluar një kohë të gëzueshme, është mbrëmja familjare, ku ne mund ta tregojmë shembullin e Jezu Krishtit.