Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Matju Benasar, I Shtatëdhjetë Zonal, Francë.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Geri B. Sabin, President i Zonës së Europës
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Tom Atle Herland i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Mark Gillmor, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Saulo G. Franko, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazhi i Udhëheqjes Zonale Mars 2019 nga Plaku Helmut D. Uondra I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale - Besimi në Zotin Jezu Krisht ka rëndësi qendrore në jetën tonë.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Torben Engbjerg, i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif i Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Alan T. Filips, I Shtatëdhjetë Zonal