Artikujt e Lajmeve Vendore

  Koncert me rastin e ditës së pionerëve.
  Histori nga Libri i Mormonit po sillen në jetë nga një seri me materiale të drejtpërdrejta filmike të prodhuara nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
  Dëgjo dhe Shkarko këngët e Albumit të Përbashkët 2017
  Të rinjtë e të rejat e Lagjes Vlorë vënë në skenë një pjesë teatrale
  E katërta nga një seri me shtatë pjesë mbi lirinë fetare ndërkombëtare
  Shprehja e bindjeve të tua më të thella dhe të jetuarit e të vërtetave të tua më të larta, mund ta sfidojnë kulturën përreth teje.
  Të rinjtë e degës Elbasan, një pjesë misionarë të kthyer me besimin, përkushtimin dhe pozitivitetin e tyre kanë bërë që pjesmarrja në sakrament të rritet. 
  Të rinjtë e degës së Elbasanit e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar/Elbasan, u vijnë në ndihmë fëmijëve Talasemik.
  Sparti Kashari, Këshilltar i Parë në Kunjin e Tiranës Shqipëri për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ishte i ftuar në emisionin 'Historia e Besimeve Fetare'.
  Mbrëmje ribashkimi me misionarë nga Shqipëria që kanë shërbyer me kohë të plotë.
  Udhëheqësit e prifterisë së kunjit të Tiranës, Shqipëri të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u mblodhën sot për të dëgjuar, mësuar dhe vepruar për ndërtimin dhe rritjen e kishës në Shqipëri.