Artikujt e Lajmeve Vendore

  Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe miqtë e tyre përreth botës ftohen të bashkohen fushatës së Krishtlindjes “Ndriçoje Botën”.
  Ditët dhe oraret për vizitorët
  Për më shumë se 16 milionë shenjtorë të ditëve të mëvonshme në mbarë botën, Konferenca e Përgjithshme ishte një kohë për të ripohuar zotimin e tyre ndaj mësimeve të Krishtit. Anëtarët e Kishës anembanë Europës iu bashkuan sesioneve të Konferencës në shtëpi nëpërmjet internetit dhe në shtëpitë e mbledhjeve.
  Dhjetëra mijëra anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nëpër Europë po përgatiten për Konferencën e Përgjithshme gjysmëvjetore të 188-të që do të mbahet më 6 dhe 7 tetor 2018.
  Si shenjtorë ndjejmë kënaqësi që ne kemi mundësi për të shërbyer në komunitetet ku jetojmë.
  Konferenca Vjetore e YSA-së.
  Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ka bërë deklaratën e mëposhtme lidhur me emrin e Kishës:
  Udhëheqësi i besimit botëror, Plaku Xhefri R. Holland, bën thirrje për më shumë përkrahje shpirtërore dhe emocionale për ata njerëz në botë që kanë humbur të drejtat qytetare dhe janë të ligështuar.
  Të rinjtë dhe të rejat mblidhen sëbashku për aktivitetitn Super e Shtuna
  Kunji Tiranë Shqipëri dhe Misioni Adriatikut Jugor Vizittojnë vendin e dedikimit.
  Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
  Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.