Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt e Lajmeve Vendore

Publiku ftohet të vizitojë tempullin e parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Itali. Udhëheqësit e Kishës njoftuan se Tempulli i Romës në Itali do të hapet për publikun nga data 28 janar 2019 deri 16 shkurt 2019.
Motrat e shoqatës së ndihmës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme shtruan një drekë për Qendrën e Grave të Dhunuara.
Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishti të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme lajmëroi një ndryshim të premten të hartuar për t’i forcuar fëmijët dhe rininë nëpërmjet një besimi të madh në Jezu Krisht, kuptueshmërisë më të thellë të ungjillit të Tij dhe unitetit më të madh me kishën e Tij dhe anëtarët e saj.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe miqtë e tyre përreth botës ftohen të bashkohen fushatës së Krishtlindjes “Ndriçoje Botën”.
Për më shumë se 16 milionë shenjtorë të ditëve të mëvonshme në mbarë botën, Konferenca e Përgjithshme ishte një kohë për të ripohuar zotimin e tyre ndaj mësimeve të Krishtit. Anëtarët e Kishës anembanë Europës iu bashkuan sesioneve të Konferencës në shtëpi nëpërmjet internetit dhe në shtëpitë e mbledhjeve.
Dhjetëra mijëra anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nëpër Europë po përgatiten për Konferencën e Përgjithshme gjysmëvjetore të 188-të që do të mbahet më 6 dhe 7 tetor 2018.
Si shenjtorë ndjejmë kënaqësi që ne kemi mundësi për të shërbyer në komunitetet ku jetojmë.
Konferenca Vjetore e YSA-së.
Presidenti Rasëll M. Nelson, i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ka bërë deklaratën e mëposhtme lidhur me emrin e Kishës:
Udhëheqësi i besimit botëror, Plaku Xhefri R. Holland, bën thirrje për më shumë përkrahje shpirtërore dhe emocionale për ata njerëz në botë që kanë humbur të drejtat qytetare dhe janë të ligështuar.
Të rinjtë dhe të rejat mblidhen sëbashku për aktivitetitn Super e Shtuna
Kunji Tiranë Shqipëri dhe Misioni Adriatikut Jugor Vizittojnë vendin e dedikimit.
Të rinjtë e rritur në moshë madhore morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford.
Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit SHDM në Shqipëri festojnë, 25 vjetorin e dedikimit të tokës Shqiptarepër predikimin e ungjillit.
Pa Librin e Mormonit, nuk do ta dinim kurrë që familja jonë mund të vuloset së bashku për përjetësinë.
Presidenti i Kunjit Tirana Shqipëri, Medlir Mema, mori pjesë në një konferencë dy ditore, të organizuar nga Claremont Graduate University, Kalifornia - SHBA
Nisma Mormone për Pashkën Sjell ndër Mend që Jezu Krishti është “Gjithnjë Pranë”
Mesazhi i Presidencës së parë - Mars 2018
Mesazhi i Presidencës së parë, Shkurt 2018
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
Udhëheqja nga Zoti e Kishës së Tij kërkon besim të madh dhe të qëndrueshëm nga të gjithë ata që i shërbejnë Atij në tokë.
Ekspozita, “Ikonografi Moderne”, kërkon të shqyrtojë mënyrat e ndryshme të adhurimit dhe se si ata mund të prezantohen nëpërmjet thjerrës së aparatit fotografik.
Kunji Tiranë, Shqipëri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme zhvilloi mbledhjen e përgjithshme të priftërisë.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Fundjavë Ndryshe, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2017
Rasëll M. Nelsoni është Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
A e keni pyetur ndonjëherë veten a janë të krishterë mormonët? Mësoni se si përpjekjet për të shërbyer të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, dëshmojnë se mormonët janë të krishterë.
Fiona Givens, shkrimtare e njohur takohet me anëtarët në Shqipëri.
Elder Ballard do flasë në dy takime të ndryshme me të rinjtë dhe të rriturit.
Të rinjtë e YSA-së mblidhen për tu argëtuar.
A e keni pyetur veten ndonjëherë se çfarë besojnë vërtet mormonët për martesën dhe familjen? Mësoni më shumë për dokumentin “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” dhe mësimet e mormonëve mbi martesën dhe familjen.
Jezu Krishti dhe profetët e Tij kanë dhënë mësim mbi mënyrën se si mund të na shpëtojë pendimi nga hidhësia e ferrit. Mësojeni arsyen përse mormonët besojnë që pendimi është i rëndësishëm për të gjithë ne.
Feja mormone jep mësim se lutja është një mënyrë se si ne mund t’i afrohemi Perëndisë. Mësoni më shumë rreth asaj që besojnë mormonët për lutjen.
Në një ceremoni në Indi plaku Kristoferson pranon në emër të Kishës, cmimin për Paqe në Botë.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka zgjeruar Qendrën e saj të Trajnimit të Misionarëve (QTM) në Provo të shtetit të Jutës, në Shtetet e Bashkuara, duke shtuar dy ndërtesa të reja.
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2017, Plaku Pol V. Xhonson do të fillojë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për zonën e Europës. Plaku Geri B. Sebin do të shërbejë si Këshilltar i Parë dhe Plaku Masimo De Feo si Këshilltar i Dytë. Presidenca e re e zonës u njoftua në maj.
Koncert me rastin e ditës së pionerëve.
Histori nga Libri i Mormonit po sillen në jetë nga një seri me materiale të drejtpërdrejta filmike të prodhuara nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Dëgjo dhe Shkarko këngët e Albumit të Përbashkët 2017
Të rinjtë e të rejat e Lagjes Vlorë vënë në skenë një pjesë teatrale
E katërta nga një seri me shtatë pjesë mbi lirinë fetare ndërkombëtare
Shprehja e bindjeve të tua më të thella dhe të jetuarit e të vërtetave të tua më të larta, mund ta sfidojnë kulturën përreth teje.
Të rinjtë e degës Elbasan, një pjesë misionarë të kthyer me besimin, përkushtimin dhe pozitivitetin e tyre kanë bërë që pjesmarrja në sakrament të rritet. 
Të rinjtë e degës së Elbasanit e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar/Elbasan, u vijnë në ndihmë fëmijëve Talasemik.
Sparti Kashari, Këshilltar i Parë në Kunjin e Tiranës Shqipëri për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ishte i ftuar në emisionin 'Historia e Besimeve Fetare'.
Mbrëmje ribashkimi me misionarë nga Shqipëria që kanë shërbyer me kohë të plotë.
Udhëheqësit e prifterisë së kunjit të Tiranës, Shqipëri të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u mblodhën sot për të dëgjuar, mësuar dhe vepruar për ndërtimin dhe rritjen e kishës në Shqipëri.