Një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford

    YSA - Fireside

    Të rinjtë e rritur në moshë madhore të kunjit Tiranë, Shqipëri të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme morën pjesë në një mbrëmje rreth vatrës me çiftin Ford. Andrew Ford ka shërbyer si president misioni në Shqipëri gjatë viteve 2011-2014. Ai ishte i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Juliet Ford. Çifti Ford u foli pjesëmarrësve rreth familjes, rëndësisë së pasuri një familje dhe bekimeve që vijnë kur kjo familje përqëndrohet tek ungjilli dhe Krishti. Ata ndanë shumë përvoja nga jeta  e tyre si çift dhe si prindër si dhe u pergjigjën shumë pyetjeve që të rinjtë kishin.

    1
    2