Pozitiviteti i të rinjve dhe rritja e degës

    Pozitiviteti i të rinjve dhe rritja e degës

    Presidenti Hinckley ka deklaruar:

    'Kultivoni një qëndrim lumturie. Kultivoni një shpirt optimizmi. Ecni me besim, duke u gëzuar në bukuritë e natyrës, në mirësinë e atyre që doni, në dëshminë që mbani në zemrën tuaj lidhur me gjërat hyjnore. Me mirënjohje në zemrat tona,... le të numërojmë bekimet tona dhe, me një shpirt të madh mirënjohjeje, të nxitur nga besimi i madh, le të bëjmë përpara për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë në tokëPlani i Zotit është një plan lumturie'.

    Të rinjtë e degës Elbasan, një pjesë misionarë të kthyer vënë në zbatim këshillën e presidentit Hinckley, dhe me besimin, përkushtimin dhe pozitivitetin e tyre kanë bërë që pjesmarrja në sakrament të rritet. 

    Elbasan