Dil nga lundrimi kryesor

Ndriçoje Botën 2017

Në 25 Mënyra. Gjatë 25 Ditëve.