Dil nga lundrimi kryesor
6-7 Prill 2019

Konferenca e Përgjithshme e Prillit 2019

Konferenca do të transmetohet në sistemin satelitor të Kishës, faqet lokale dhe mjete të tjera informimi.

Ne i ftojmë të gjithë anëtarët e Kishës që të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Vjetore të 189‑të.

Mesazhe frymëzimi dhe udhërrëfimi do të jepen nga anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, nga Autoritetet e tjera të Përgjithshme dhe Drejtuesit e Përgjithshëm të Kishës.

Sesionet e përgjithshme për të gjithë individët dhe familjet do të zhvillohen të shtunën dhe të dielën, më 6 dhe 7 Prill 2019.

Konferenca do të transmetohet në sistemin satelitor të Kishës, faqet lokale dhe mjete të tjera informimi.

Ne i nxitim anëtarët t’i dëgjojnë, t’i studiojnë dhe t’i zbatojnë këshillat e dhëna.

Për studim vetjak, mesazhet do të jenë në dispozicion në programin kompjuterik Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit], dhe në revistat e Kishës.


Më shumë informacion do të vij në ditët në vazhdim.