Dil nga lundrimi kryesor
2 dhe 3 Mars 2019

Konferenca e Kunjit Tiranë, Shqipëri

Pulpit

Ju ftojmë të merrni pjesë me familjet dhe miqtë tuaj në Konferencën e Kunjit Tiranë, Shqipëri e cila do të zhvillohet në datat 2 dhe 3 Mars 2019.

Kryeson Plaku Gary B. Sabin, Këshilltar i Parë në Presidencën e Zonës.

Detaje për oraret dhe vendodhjen në ditët në vazhdim.