Dil nga lundrimi kryesor

Konferenca e Kunjit Tiranë, Shqipëri

Pulpit

Ju ftojmë të merrni pjesë me familjet dhe miqtë tuaj në Konferencën e Kunjit Tiranë, Shqipëri e cila do të zhvillohet në datat 3 dhe 4 Mars 2018.

E Shtunë, 3 Mars 2018

Ora 11:00 - 13:00 - Durrës - Udhëheqësit e Lagjeve - Peshkopata, Presidenca e Shoqatës së Ndihmës, Kuorumi i Pleqve, Presidenca e të Rinvje dhe të Rejave, Presidenca e Fillores, Presidenca e Shkollës së Dielës.

Ora 18:00 - 19:30 - Godina T2/T4 (trasmetim Live nëpër rrethe) - Të rriturit mbi 18 Vjeç

E Diel, 4 Mars 2018

Ora 10:00 - 12:00 - Sesioni i Parë - Tirana 1-2-3-4, Shkodër, Lushnjë, Fier, Elbasan

Ora 13:00 - 15:00 - Sesioni i Dytë - Durrës, Vlorë dhe njësitë e Misionit të Adriatikut Jugor

I Shtatëdhjetë Zonal - Alessandro Dini Ciacci

Elder Dini Ciacci
Plaku Alesandro Dini-Çaçi, Itali, I Shtatëdhjetë Zonal