2 dhe 3 Mars 2019

    Konferenca e Kunjit Tiranë, Shqipëri

    Pulpit

    Ju ftojmë të merrni pjesë me familjet dhe miqtë tuaj në Konferencën e Kunjit Tiranë, Shqipëri e cila do të zhvillohet në datat 2 dhe 3 Mars 2019.

    Kryeson Plaku Gary B. Sabin, Këshilltar i Parë në Presidencën e Zonës.

    Detaje për oraret dhe vendodhjen në ditët në vazhdim.