Albumi i Përbashkët 2017 - Kërko nga Perëndia

  Klikoni mbi linkun mëposhtë për të shkarkuar pjesët muzikore/instrumentale:

  Numrat instrumentalë kanë të përfshirë zëra, për t’u përdorur si shoqërues në interpretime.

  Klikoni këtu për të shkarkuar broshurën e teksteve të këngëve     

  1. Atin Pyet – Interpreton Bajame Topalli (Versioni Femeror)
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

  2. Një Nga Një – Interpreton Filjo Isufaj
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

  3. What Family Means To Me - Interpreton Jaeden Vaifanua
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)

  4. Vëllneti Yt U Bëft - Interpreton Sabrian Cani
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

  5.  T’i Mund të Zgjedhësh T’Qendrosh - Interpretojne Roni Paja dhe Aubrie Mema
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën InstrumentalePjesën Karaoke 1 dhe Pjesën Karaoke 2)

  6. Dëgjoj Zë’n E Tij - Interpreton Sabrian Cani 
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

  7. Bekimet - Interpreton Filjo Isufaj
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

  8. Better Life - Interpreton Helga Camín
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)

  9.  Vyer - Interpreton Sabrian Cani 
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale dhe Pjesën Karaoke)

  10. Healing Water - Interpreton Feli Ika
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)

  11. Atin Pyet – Interpreton Roni Paja (Versioni Mashkullor)
   (kliko këtu për të shkarkuar Pjesën Instrumentale)