Dil nga lundrimi kryesor
27-31 Gusht 2018

Kampi i të Rinvje dhe të Rejave

Peace in Christ

Ndërtoni besim në Jezu Krishtin, forconi dëshmitë, zhvilloni talentet, bëni miq të rinj dhe argëtohuni me të rinjtë që ndajnë besime dhe standarde të ngjashme.


Kampi i Vajzave të Reja - Datat 27-29 Gusht 2018 

Kampi i Priftërisë Aarone - Datat 29-31 Gusht 2018


Të rinjtë dhe të rejat e moshave 12-18 vjeç, janë të ftuar të marrin pjesë në një aktivitet të quajtur Kampi i të Rinjve dhe të Rejave që do të zhvillohet në Durrës. Ky aktivitet zakonisht mbahet një herë në vit në nivel kunji.

Kampi i të Rinjve dhe të Rejave planifikohet dhe zbatohet nga presidenca e vajzave të reja dhe presidenca e djemve të rinj, nën drejtimin e presidencës së kunjit.


Për të mësuar më shumë rreth këtij aktiviteti kontaktoni me peshkopin ose presidentin tuaj të degës.