Vizitoni Tempullin

  Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
  Slide 4
  Slide 5
  Slide 6
  Slide 7

  Për më shumë informacion mbi udhëtimet në tempull flisni me vëllezërit ose motrat tuaja shërbestare. Kontaktoni peshkopin tuaj nëse jeni duke planifikuar të vizitoni tempullin.