Dil nga lundrimi kryesor
Njoftohen Datat e Shtëpisë së Hapur dhe të Përkushtimit

Publiku Ftohet të Vizitojë Tempullin e Romës në Itali

ROMË – Publiku ftohet të vizitojë tempullin e parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Itali. Udhëheqësit e Kishës njoftuan se Tempulli i Romës në Itali do të hapet si shtëpi e hapur për publikun nga e hëna më 28 janar 2019 deri të shtunën më 16 shkurt 2019, me përjashtim të të dielave.

Disa javë përpara shtëpisë së hapur, publiku mund të bëjë rezervime në templeopenhouse.lds.org. Tempulli, i vendosur në verilindje të Romës pranë zonës Grande Raccordo Anulare [Unazës së Madhe të Bashkuar] do të përkushtohet zyrtarisht të dielën, më 10 mars 2019 deri të dielën më 17 mars 2019.

Presidenti Rasëll M. Nelson, udhëheqësi botëror i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, tha: “Ordinancat e shenjta që do të kryhen në këtë tempull të shenjtë, do t’i bashkojnë familjet në përjetësi. Perëndia i do njësoj të gjithë fëmijët e Tij dhe u ka siguruar një mënyrë që ata të lidhen në dashuri, brez pas brezi. Jemi të ngazëllyer që kemi mundësi të përkushtojmë një tempull në këtë qytet me tepër rëndësi historike gjatë gjithë epokave.”

Kur Tempulli i Romës në Itali u njoftua në tetor të vitit 2008, lajmi u prit me nderim dhe falënderim nga anëtarët e Kishës në Itali dhe mijëra të tjerë anembanë botës. Si të gjithë të krishterët, mormonët e nderojnë Romën si një prej vendndodhjeve më historike në botë, një qytet biblik ku Apostujt e lashtësisë, Pjetri dhe Pali e predikuan ungjillin e Jezu Krishtit.

Ndërtimi i godinës mbi 3 716 metra katrorë me tre kate filloi më 23 tetor 2010, kur Presidenti i Kishës, Tomas S. Monsoni, së bashku me udhëheqës të Kishës dhe të komunitetit vendor, morën pjesë në ceremoninë tradicionale të fillimit të punimeve.

Tempulli i Romës në Itali, është pjesë e një qendre fetare dhe kulturore me një sipërfaqe mbi 6 hektarë që do të përfshijë një shtëpi mbledhjesh shumë funksionale, një qendër vizitorësh, një qendër historie familjare dhe vend strehimi për vizitorët. Pjesa e jashtme e tempullit është ndërtuar me granit me lustër dekorative. Punimet e brendshme janë kryer me materiale dhe me mjeshtëri nga më të mirat: mermer, punime druri dhe lyerje dekorative me bojë.

Tempulli do t’u shërbejë mbi 23 000 anëtarëve të Kishës që jetojnë në Itali dhe në vendet fqinje. Aktualisht ka 159 tempuj në funksionim në mbarë botën, duke përfshirë 12 në Europë.

Tempujt mormonë ndryshojnë nga kishat, ku anëtarët mblidhen për shërbimet e adhurimit të të dielave. Tempujt konsiderohen “shtëpitë e Zotit” ku ripohohen mësimet e Jezu Krishtit nëpërmjet martesës, pagëzimit dhe ceremonive të tjera që i bashkojnë familjet për përjetësinë.

Për më shumë informacion mbi qëllimin e tempujve dhe rëndësinë e tyre për shenjtorët e ditëve të mëvonshme, ju lutemi, vizitoni www.mormonnewsroom.org/topic/temples.

Për më tepër informacion rreth Tempullit të Romës, ju lutem shkoni te http://www.media-mormoni.it/articolo/tempio-di-roma.

Rome temple 2