Dil nga lundrimi kryesor

Informacion zyrtar i Kishës për publikun dhe shtypin


Burimet e Ungjillit japin burime për anëtarët që ta studiojnë ungjillin në këndin e internetit. Këtu janë disa burime që përdoren më shpesh:

Shkrimet e Shenjta - Anglisht

Konferenca e Përgjithshme

Revista Liahona

Regjistër

Programi Mësimor i Rinisë


Ky kënd interneti ka disa prodhime mediatike të shkëlqyera të krijuara nga kisha.

Kanale lartësuese radioje dhe videoje

Mesazhet Mormone

Biblioteka Mediatike (Video, Zë dhe Pamje)


Këto burime do t’ju ndihmojnë të zbuloni më tepër rreth paraardhësve tuaj.

Kërkoni dokumente në internet nga e gjithë bota

Burimet e anëtarit SHDM