Libri i Mormonit u përgjigjet pyetjeve të shpirtit

  Çfarë ndodh kur vdesim?

  Libri i Mormonit

  Zbulojeni se çfarë përgjigjesh japin për vdekjen Libri i Mormonit, profeti i gjallë dhe njerëz të ndryshëm.

  Zbulojeni se çfarë përgjigjesh japin për vdekjen Libri i Mormonit, profeti i gjallë dhe njerëz të ndryshëm.

  Zbulojeni se si familja Ulei e përballoi humbjen e birit të saj dhe se si shpreson ta shohë sërish atë.

  Babai i tij nuk jetoi [aq gjatë] sa ta shihte atë të diplomohej. Dy nga fëmijët e tij vdiqën përpara se ai të mund t’i rriste. Por Klark Uiskombi e di se ka ende përvoja të mrekullueshme për t’u shijuar me njerëzit e dashur që ai ka humbur.

  Lexoni tek Alma 40 për ta zbuluar se si Krishti bën të ndodhë ringjallja e të gjithë njerëzve.

  Merrni një kopje falas | Lexojeni në rrjet