Dil nga lundrimi kryesor

Brezi i Ri

a youth standing