Fiji

Artikujt më të fundit

Forcimi I Familjeve

Plaku Robert D. Hejls sugjeron mënyra sipas të cilave ne mund të afrohemi më shumë së bashku si familje në ungjill.

Të rinjtë prekin bekimet e Tempullit

Të rinjtë tanë të mrekullueshëm sëbashku me disa të rritur beqar, mësues seminari dhe udhëheqës të tjerë nga Kunji i Tiranës, Shqipëri, patën mundësinë të vizitonin Tempullin e Bern, Zvicër. Ky ishte udhëtimi i parë me të rinj i organizuar ndonjëhere nga Kunji i Tiranës, Shqipëri.

Profeti Jozef Smith

Apostulli, Plaku Andersen, dëshmon se të vërtetat dhe bekimet e ungjillit u rivendosën nëpërmjet profetit Jozef Smith.

Unë jam e Mbështetur te Vetja – Historia e Riçardit

Duke qenë se ka marrë pjesë në seminaret praktike vendore të Mbështetjes te Vetja, Riçardi tani i njeh bekimet shpirtërore dhe materiale që ky parim mund të sjellë në jetën tuaj.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Eriksonit

Në kursin për mbështetjen te vetja “Kërkimi i Vendit Tim të Punës”, Eriksoni mëson se si të përgatitet me sukses për një intervistë pune.

Historia e Tyre Është Historia Ime

Cila është historia juaj?  

 

Dinjiteti i Jetës Njerëzore

Nga fillimi i saj në mitër deri në frymën e fundit dhe në çdo fazë të ndërmjetme, çdo jetë njerëzore ka dhuratën e dinjitetit sepse është krijuar në hirin e shëmbëlltyrës së Perëndisë.

Ai Jeton Sot #PRINCiPAQES

Krishti i këputi lidhjet e vdekjes për të gjithë.

O sa i Madh Plani i Perëndisë Tonë!

Presidenti Diter F. Uhtdorf përvijon bekimet e shumta për të cilat ne mund të tregojmë mirënjohje, për shkak të Ungjillit të Rivendosur.

PRINC i PAQES

Mësoji Parimet e Paqes nga #PRINCiPAQES

Gjeni përgjigje për pyetjet tuaja në konferencë

Bashkohuni me ne në konferencën e përgjithshme për të gjetur përgjigje për pyetjet tuaja.

Gjeni përgjigje për pyetjet tuaja

Të gjithë kanë pyetje. Këtë konferencë të përgjithshme, ejani të dëgjoni zërin e një profeti dhe të merrni përgjigje për pyetjet tuaja. 

Të rinjtë e Lagjes Vlorë Pastrojnë Plazhin

Dilni nga zona juaj e rehatisë! Bëni një veprim mirësie sot dhe bekimet e qiellit do të bien mbi ju!

Emri I Kishës së Perëndisë

Plaku M. Rasëll Ballard përvijon atë se çfarë bëjmë ne si ndjekës të Krishtit dhe si anëtarë të Kishës së Tij. 

Ringjallja e Jezu Krishtit

Si mund të më ndihmojnë në përditshmërinë time Ringjallja dhe Shlyerja e Jezu Krishtit? 

Jini të mirë dhe të dashur - këshillojnë udhëheqësit gjatë konferencës mbarëbotërore

Gjatë Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 187-të, udhëheqësit drejtues të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i nxitën besnikët që ta ndjekin Jezu Krishtin duke qenë të mirë me të tjerët.

PRINCiPAQES

Jeni të  Ftuar,
Të mernni pjesë në një mbrëmje muzikore dhe shpirtërore.

Si ta Përmirësojmë Mbështetjen te Vetja nga Ana Materiale

Mbështetja te vetja nga ana materiale, aftësia për t’u kujdesur për veten, familjet tona dhe të tjerët është punë që zgjat gjithë jetën.

Të Rinjtë e Durrësit Përgatisin Biskota

Të rinjtë e lagjes Durrës organizojnë një aktivitet të vecantë për të mbledhur fonde për udhëtimin në Tempull.

Përse Statuja e Engjëllit Moroni Vendoset në Majë të Tempujve Mormonë

Një nga veçoritë më dalluese të tempujve mormonë është statuja mbresëlënëse prej ari e engjëllit Moroni, e cila qëndron në kulmin e shumicave të ndërtesave të shenjta.

Statuja e Engjëllit Moroni Vendoset në Majë të Tempullit Mormon në Romë

Romë – Një statujë me fletë ari e engjëllit Moroni mbi katër metra e lartë u vendos në majën më të lartë të tempullit të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Romë, Itali, duke nënkuptuar një moment domethënës në ndërtimin e godinës.

Unë jam e Mbështetur te Vetja – Historia e Anës

Ana dhe familja e saj i zbatojnë parimet e mbështetjes te vetja për ta administruar buxhetin e tyre.

Gra të Ndërgjegjshme

Shprehja e bindjeve të tua më të thella dhe të jetuarit e të vërtetave të tua më të larta, mund ta sfidojnë kulturën përreth teje.

Këshillat e Familjeve

Plaku M. Rusell Ballard, flet mbi rendesine e keshillave te familjes.

Pozitiviteti i të rinjve dhe rritja e degës

Të rinjtë e degës Elbasan, një pjesë misionarë të kthyer me besimin, përkushtimin dhe pozitivitetin e tyre kanë bërë që pjesmarrja në sakrament të rritet. 

Një Mirëbesim i Shenjtë

Presidenti Tomas S. Monson i ndihmon mbajtësit e priftërisë të kuptojnë detyrën dhe përgjegjësinë që kanë ata në mbajtjen e këtij autoriteti të shenjtë.

Historia e Besimeve Fetare - RTSH

Sparti Kashari, Këshilltar i Parë në Kunjin e Tiranës Shqipëri për Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ishte i ftuar në emisionin "Historia e Besimeve Fetare".

Në shërbim të nevojtarëve

Të rinjtë e degës së Elbasanit e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar/Elbasan, u vijnë në ndihmë fëmijëve Talasemik.

Gjej një Paraardhës, Gjeje Veten - Denisa

Denisa, një e re në moshë madhore beqare nga Gjermania, tregon përvojat e gjyshit të saj si refugjat gjatë luftës dhe në ç’mënyrë ato e ndihmojnë atë sot. 

Të Thirrur Për Të Shërbyer

Mbrëmje ribashkimi me misionarë nga Shqipëria që kanë shërbyer me kohë të plotë.

Mbrojtësi i Lirisë Fetare Merr Çmim

Dr. Ganon Diop, drejtori i Çështjeve Publike dhe i Lirisë Fetare për Kishën Adventiste të Ditës së Shtatë në mbarë botën, mori Çmimin Tomas L. Kejn për Lirinë Fetare nga Shoqëria Ligjore J. Ruben Klark (Universiteti “Brigam Jang”) kohët e fundit në Filadelfia.

Një falenderim për Presidentin Decka

Dega e Lushnjës tashmë ka një president të ri. Presidenti i degës, Eljon Mati falenderon Presidentin Petrit Decka për punën e tij të mrekullueshme që ka bërë në këtë degë dhe dëshmon për punën për të cilën është thirrur.

Një Partner në Kauzën e Paqes

Vendet me më shumë liri fetare kanë më shumë paqe. Dhe vendet me më pak liri fetare kanë më pak paqe.

A Janë Mormonët të Krishterë?

Plaku Xhefri R. Holland, një Apostull i gjallë sot, na shpjegon se si mormonët janë të krishterë.

Një Lutje drejtuar Motrave të Mia

Presidenti Nelson diskuton për rëndësinë e grave dhe rolin e tyre hyjnor në mbretërinë e Perëndisë.

Mundesi Punesimi - Menaxher/e Finance

Do you want to support the Church´s mission to bring souls unto Christ, through the provision of superior finance and records services?

Një Urë Midis të Fortit dhe të Dobëtit

E dyta nga një seri me shtatë pjesë mbi lirinë ndërkombëtare fetare

Për kë është liria fetare?

Një memorial për të kremtuar jetën e Natanit - Një ndër misionarët e parë në Shqipëri

Nje ndër misionarët e parë në Shqiperi Nathan Blake Cleveland, ndërroi jetë më 3 mars 2017, pas një beteje të gjatë dhe të guximshme me kancerin.

Udhëheqësi Mormon Jep Nëntë Pikëpamje Rreth Krishtit nga Dhiata e Re

Një udhëheqës i madh mormon i ftoi mësuesit e Kishës nga mbarë bota që t’i shikonin në një mënyrë të re simbolet e njohura në Dhiatën e Re të bukës dhe peshkut.

Konferenca e Kunjit Tiranë Shqipëri

Konferenca e Kunjit Tirane Shqiperi, me pjesmarrjen e Misionit te Adriatikut Jugor - 5 Mars 2017

Fusha është e bardhë, gati për t'u korrur

Udhëheqësit e prifterisë së kunjit të Tiranës, Shqipëri të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u mblodhën sot për të dëgjuar, mësuar dhe vepruar për ndërtimin dhe rritjen e kishës në Shqipëri.

Rezervimet për shtëpine e hapur për Tempullin e Parisit, tashmë janë në dispozicion për publikun

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme informon se tashmë mund të bëni rezervime për të marrë pjesë në shtëpinë e hapur e organizuar për Tempullin e Parisit, Francë.

Një Mbrëmje Shpirtërore Ribashkimi

Gjatë një mbrëmje shpirtërore të zhvilluar në datën 2 Mars 2017 në Tiranë, anëtarë të shumtë patën mundësinë të takonin ish Presidentin Kinghorn dhe motrën Kinghorn.

Kërko për anëtarë të pemës tënde familjare

Zbulo bekimet e Gjetjes së një Paraardhësi ndërsa kërkon për anëtarët e pemës tënde familjare.

Mësueses nga Shkodra i Jepet Çmimi për Vlerat Familjare i Shqipërisë, për Vitin 2016

Liljana Luani, një mësuese në shkollën “Pashko Vasa” në Shkodër, mori Çmimin për Vlerat Familjare nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Brezi më i Mirë i Të Rinjve në Moshë Madhore

Plaku Ballard i nxit Të Rinjtë në Moshë Madhore që t’i rritin standardet dhe të bëhen brezi më i mirë që Kisha ka parë ndonjëherë.

Si ta Përmirësojmë Mbështetjen te Vetja nga Ana Shpirtërore

Ne e arrijmë mbështetjen te vetja nga ana shpirtërore teksa ndjekim udhërrëfimin e Presidencës së Parë dhe ushtrojmë me zell përkushtim të thjeshtë në jetën tonë të përditshme vetjake dhe familjare

Shikojeni Veten Tuaj në Tempull

Plaku Kuentin L. Kuk përshkruan bekimet e përgatitjes së emrit të një paraardhësi për ordinancat mëkëmbëse në tempull.

Konferenca e Kunjit Tirane Shqiperi

Jeni të ftuar të merrni pjesë në Konferencën e Kunjit Tiranë Shqipëri

"Plaku M. Rasëll Ballard - Plani i Zonës së Europës"

Plaku M. Rasëll Ballard, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, na nxit në përpjekjet tona për të ndjekur objektivat e Planit të Zonës së Europës  

TE RINJTE DHE TE REJAT PERGATITEN PER NE TEMPULL

Pergatitja e te rinjve dhe te rejave per ne Tempullin e Zvicres ka filluar shume kohe me pare. Qellimi I tyre eshte, qe te ngrihen sa me shume shpirterisht dhe te jene te denje per te hyre ne Shtepine e Zotit.

Çelësat e Priftërisë

Plaku Stivenson shpjegon rivendosjen, qëllimin dhe bekimet e çelësave të priftërisë.

Ndarja e Ungjillit

Plaku Dallin H. Ouks na ndihmon t’i zhvillojmë cilësitë si të Krishtit që kërkohen për të ndarë Ungjillin.

Nevoja për Mbështetjen te Vetja

Plaku Kliford T. Herbertson na ndihmon të vlerësojmë nevojën që parimet e mbështetjes te vetja të praktikohen në nivel vendor njëlloj si mes udhëheqësve ashtu dhe nëpër bashkësi.  

Për të Sjellë një Mik tek Ai

Jezusi tha: “Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për t’u shpallur pendim këtyre njerëzve dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim!”

Ngjyrat e Familjes Sime - Ceremonia e Hapjes

Nëpërmjet lidhjeve familjare,njeriu mëson të dojë, të ketë dhembshuri e të punojë fort për një të mirë më të madhe. 

Përse Kisha

Plaku Kristoferson shpjegon origjinën e kishës së Krishtit dhe nevojën për një rivendosje.

Unë jam e Mbështetur te Vetja – Historia e Rejçëllit

Rejçëlli ruan drejtpeshimin midis rritjes së biznesit të vet dhe përkujdesjes për përgjegjësitë e saj familjare.

Ngjyrat e Familjes Sime

Ne duam të kremtojmë familjen. Në çfarë mënyre mund të bëhet më mirë kjo sesa nëpërmjet vetë përvojës sonë në tablo që i pasqyrojnë këto tema.

Kapini për dore

Ndiejeni gëzimin që vjen nga udhëheqja e miqve tuaj te Shpëtimtarit teksa e shpërndani mesazhin e ungjillit të rivendosur.

Bekimet e Ditës së Shabatit - Një Premtim Apostullor

Pleqtë M. Rasëll Ballard dhe Kuentin L. Kuk na japin mësim për bekimet e respektimit të Ditës së Shabatit.

Zemrat e Fëmijëve - Plaku Dejvid A. Bednar

Plaku Bednar e fton rininë në Europë që të bëjë Historinë Familjare.

Projekti Humanitar në Pediatrinë e Fierit

Ky është një ndër projektet që Departamenti Humanitar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme zhvillon në vendin tonë

Një Mbrëmje me Presidentin Nelson

“Presidenti Nelson fton të rinjtë të lexojnë Doktrinën e Besëlidhjet 84:43-45”

Një Mbrëmje Falenderimi

Departamenti Humanitar i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, organizoi një takim me partnerët e saj të organizatave jo-qeveritare, duke vlerësuar kështu bashkëpunimin që kemi pasur ndër vite me këto organizata.

Super e Shtuna - 3 Dhjetor 2016

Shqipëria po rrit një brez të mrekullueshëm të rinjsh dhe të rejash nën drejtimin dhe udhëzimin e Frymës së Shenjtë.

Receta e përsosur Për të na Sjellë tek Ai

Mësoni për cilësitë si të Krishtit që na ndihmojnë ta përmbushim rolin tonë në ndjekjen e Planit të Zonës së Europës.  

Një Vit i Ri me Besim në Krisht.

"Shkrimet e shenjta e përcaktojnë besimin si siguri dhe mirëbesim në Jezu Krisht. Ne mirëbesojmë se Ai është Biri i Perëndisë dhe se nëpërmjet Shlyerjes Ai ka fuqinë për të na shpëtuar."

Punës Le t’i Vihemi

A do të ndihmoni të varfërit dhe nevojtarët në 2017-ën? (Video Anglisht)

Synimet e Mia, për të Na Sjellë tek Ai

Krishti dëshiron që të gjithë të vijnë tek Ai. Vendosni synimet tuaja.

Mbrojtës të Familjes

Të gjithë ne mund të jemi familjarë dhe mund t’i bëjmë shtëpitë tona të Shenjta.

Etërit

Plaku D. Tod Kristoferson nënvizon rolin kryesor dhe përgjegjësitë e një ati. 

Takimi Shpirteror per Krishtlindje nga Presidenca e Pare

Ndiqni mbledhjen shpirterore te Krishtlindjes nga Presidencia e Pare, ne gjuhen tuaj.

NdriçojeBotën

Që kur një yll i ri u shfaq për herë të parë mbi Bethlehem, Krishtlindja ka qenë një periudhë drite që na kujton se Jezu Krishti është drita e botës. Së bashku ne mund ta kremtojmë lindjen e Tij duke e bërë botën një vend më të shndritshëm. Gjithçka që duhet të bëjmë, është ta ndjekim Atë – jetën e Tij, shembullin e Tij dhe mësimet e Tij. Duke bërë kështu, ne kemi fuqinë për të kryer #NdriçojeBotën.

Jepni Ndihmë në Këtë Kohë të Veçantë të Vitit

Në kohën e Krishtlindjes ne kremtojmë lindjen e Birit të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.  Le t’u japim ndihmë, ashtu siç do të bënte Ai, atyre që kanë nevojë ta ndiejnë dashurinë e Tij në këtë kohë të veçantë të vitit.

Një Besim i Qëndrueshëm

Presidenti Tomas S. Monson përshkruan se si ne mund të zhvillojmë një besim të qëndrueshëm në Zotin.

Kisha Nxjerr në Qarkullim Nismën për Krishtlindje ‘Ndriçoje Botën’

Një nismë botërore për të kremtuar lindjen e Jezu Krishtit dhe për t’i nxitur njerëzit që t’u shërbejnë të tjerëve gjatë periudhës së krishtlindjes, po nxirret në qarkullim nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Nisma për krishtlindje “Ndriçoje Botën” do të shpërndahet për shikuesit mbarëbotërorë nga dita e premte, më 25 nëntor deri më 1 janar. 

Është një Mrekulli

Plaku Nil L. Andersen përshkruan mrekullinë e shpërndarjes së Ungjillit në të gjithë botën.

Ne Ndihme te Nevojtareve - Shoqata e Ndihmes

Ne momente te caktuara kur njerezit qe na rrethojne kalojne prova te veshtira ne jeten e tyre, atehere shfaqet tek secili prej nesh ajo ane e karakterit qe tregon se sa te ndjeshem jemi ndaj bashkeqenieve tona dhe se sa i zbatojme ne jeten tone te perditeshme mesimet e Shpetimtarit tone Jezu Krishtit.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Fredsonit

Nëpërmjet programit të mbështetjes te vetja, Fredsoni mëson se si ta organizojë kohën me urtësi dhe si të gjejë një punë.

Në shërbim të nevojtarëve – Duart Ndihmëtare Mormone

Duart Ndihmëtare Mormone ndihmojnë në shpërndarjen e pakove ushqimore për familjet e shpërngulura për shkak të përmbytjeve nga shirat e rrëmbyeshëm.

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti - Sidriti

Sidriti e ftoi shokun e tij, Dartin, që të luante në kitarë në një aktivitet Krishtlindjeje.

Ngjyrat e Familjes

Artistët nga e gjithë Shqipëria kanë mundësi të përshfaqin nëpërmjet vijëzimit, formës dhe dritëhijeve mënyrën se si familja ka ndikuar në jetën e tyre në mënyra të mrekullueshme.

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti - Sindi

Sindi u sfidua nga misionaret që të ftonte një shoqe në Kishë.

Që t’i Tërheq të Gjithë Njerëzit tek Unë

Plaku Dejll G. Renland përshkruan mënyrën se si marrja e Sakramentit na mundëson që të afrohemi më pranë Zotit.

Unë jam e Mbështetur te Vetja – Historia e Xhesikës

Nëpërmjet programit të mbështetjes te vetja, Xhesika mëson se si të sigurojë të ardhura për veten e saj dhe tani ndihmon të tjerët që të bëhen të mbështetur te vetja.

Konferenca e Përgjithshme: '… qiejt [do] të dridhen për të mirën tuaj'.

Plaku Pol V. Xhonson, i Të Shtatëdhjetëve, përshkruan bekimet e vëna në dispozicion për të gjithë ata që marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Danilos

Programi i mbështetjes te vetja e ndihmoi Danilon të mësonte aftësitë për të rritur biznesin e tij të pastiçerisë dhe për të thelluar besimin e tij në Jezu Krisht.

Shfaqje e Materialit Filmik: Ndihma ndaj Refugjatëve në Europë

Frymëzohuni nga ajo që janë duke bërë të tjerët për t’iu ardhur në ndihmë.

Mundësi për të Ndihmuar

Presidenti Tomas S. Monson na ndihmon të përcaktojmë mundësi për shërbim.

Unë jam i Mbështetur te Vetja – Historia e Paulos

Programi i mbështetjes te vetja e ndihmoi Paulon ta rriste biznesin e tij të zdrukthëtarisë.

Një Lutje drejtuar Motrave të Mia

Presidenti Nelson diskuton për rëndësinë e grave dhe rolin e tyre hyjnor në mbretërinë e Perëndisë.

Një Model për Paqe

Paqja që të gjithë duam kërkon që ne të veprojmë – duke mësuar për Jezu Krishtin, duke i dëgjuar fjalët e Tij dhe duke ecur me Të.

Zemra të Lidhura së Bashku

Presidenti Henri B. Ajring na ndihmon të vlerësojmë bekimet dhe gëzimin që ne mund të përjetojmë kur ndjekim historinë tonë familjare.

A Besoj?

“Nëse këto gjëra janë të vërteta, atëherë ne kemi mesazhin më të madh të shpresës dhe ndihmës që bota ka njohur ndonjëherë.”

Dita e Shabatit në Kishë

Një pjesë thelbësore e respektimit të këtij urdhërimi është që të shkojmë në Kishë të dielave dhe të marrim sakramentin: “Duhet të shkosh në shtëpinë e lutjes dhe t’i ofrosh sakramentet e tua në ditën time të shenjtë”

Kundërshtim në të Gjitha Gjërat

“Kundërshtimi na lejon të rritemi drejt asaj që Ati Qiellor do të donte të bëheshim”

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti!

Why does Jesus want us to invite ​our friends to church?​

Nëse unë mund ta bëj, mund ta bësh edhe ti! – Flaurent and Remzie

Flaurenti dhe Remzia shpjegojnë se si e ndajnë ungjillin ata duke bërë ftesa për në Kishë dhe duke shpërndarë Librin e Mormonit.

Plani i Zonal i Europes

Plani Zonal per vitin 2016

Plani i Zonal 2016

Per te na sjelle te Krishti

Strehimi nga Stuhia

Ky çast nuk i karakterizon refugjatët, por reagimi ynë do të na ndihmojë të na karakterizojë ne.

Strehimi nga Stuhia

Ky çast nuk i karakterizon refugjatët, por reagimi ynë do të na ndihmojë të na karakterizojë ne.

Dita e Shabatit në Shtëpi

“Ndërkaq ditën e shtatë Perëndia mbaroi veprën që kishte kryer dhe ditën e shtatë u çlodh nga gjithë vepra që kishte kryer.

Dhe Perëndia bekoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi …” (Zanafilla 2:2–3).

Gjeni një Paraardhës

Të lindësh nga Perëndia është një përvojë e pashoqe, vetjake dhe e paharrueshme që na krijon mundësinë t’i mposhtim sfidat e jetës sonë.

Të Bëhemi të Mbështetur te Vetja Materialisht

Në kohën pranverore të vitit, ne kemi privilegjin të festojmë Pashkën, ku, në hemisferën veriore, dora e acartë e Dimrit është dobësuar dhe ngrohtësia e Pranverës ndihet në ajër. Është koha e rilindjes dhe e fillimeve të reja për jetën kudo përreth.

Besimi i një Dhjaku

E kujtoj ende me emocion kur, në moshën 12-vjeçare, u thirra nga presidenti im i degës në zyrën e tij një të diel në mëngjes dhe ai më tha se Zoti dëshironte që unë të shugurohesha dhjak. Më kujtohet emocioni i thellë që përjetova nga mendimi i marrjes së priftërisë, të qenit një përfaqësues zyrtar i Zotit, i autorizuar të veproja në emrin e Tij. 

Ejani, Shihni dhe Ndieni

Vitet 1960 u karakterizuan nga ndryshime të rëndësishme dhe rritje të re në Kishë në Europë. Plaku Ezra Taft Benson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, më vonë President i Kishës, u thirr në Europë që të kryesonte këtu në Frankfurt mbi Misionin Europian.