Dil nga lundrimi kryesor
#NdriçojeBotën
Gjej mënyra se si mund ta ndihmosh dhe t’i shërbesh komunitetit tënd.
Plaku M. Rasëll Ballard na fton të gjithëve që të sjellim një mik në kishë për Krishtlindje.
Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme kanë shpërndarë një mesazh për Krishtlindje, për 2018-ën
Mësoni më shumë rreth pyetjes se pse Kisha e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ndërton tempuj sot.
Përqendrohu në mënyra se si mund t’u shërbesh njerëzve në nevojë në mbarë botën.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku K. Roi Tanikllif i Shtatëdhjetë Zonal
Mësoni se si Libri i Mormonit qëndron krah për krah me Biblën si një Dëshmi tjetër e Jezu Krishtit.