Plaku Diter F. Uhtdorf përvijon hapat e thjeshtë për shpërndarjen e ungjillit që mund të ndërmarrim në mënyrë që ta shpërndajmë atë tek të tjerët.
  Presidenti Rasëll M. Nelson na ndihmon ta kuptojmë se si ordinancat e ekzaltimit na lejojnë të jemi me familjet tona në përjetësi.
  Motra Sheron Iubank jep mësim se si kthimi te Krishti për ndihmë është në dispozicion për të gjithë ne.
  Ndonëse Zhajmi është bekuar së tepërmi si anëtar i Kishës, ai gjithashtu ka kaluar shumë sprova në jetën e tij. Gjatë një kohe me borxh shumë të madh në agjencinë e tyre të udhëtimeve, ai dhe bashkëshortja e tij e kuptuan se u nevojitej ndihmë për ta bërë sërish biznesin e tyre fitimprurës.
  Plaku Kuentin L. Kuk përshkruan bekimet që na vijnë të gjithëve ne ndërsa e përhapim Ungjillin duke i dashur fëmijët e Perëndisë.
  Perëndia do t’ju ndihmojë ta dini se si t’u shërbeni të tjerëve, të kujdeseni për ta dhe t’i forconi ata.
  Mesazh i Udhëheqjes Zonale Plaku Alesandro Dini Çaçi, Itali, i Shtatëdhjetë Zonal
  Zbuloni se si Proklamata mbi Familjen mund t’ju ndihmojë ta rritni lumturinë tuaj familjare.