Të Rinjtë e të rejat në moshë madhore shpjegojnë se si mund të takohen me të tjerë dhe të zhvillojnë miqësi në institut.
  Të Rinj e të Reja në Moshë Madhore shpjegojnë si mund t’i shërbejnë njëri-tjetrit në Institut, t’i shërbejnë komunitetit dhe ta shpërndajnë ungjillin.
  Të Rinj e të Reja në Moshë Madhore shpjegojnë se si Instituti është një bekim i përditshëm për ta.
  Të rinj e të reja në moshë madhore shpjegojnë se si mund të jesh një ndikim për mirë duke frekuentuar Institutin
  Të Rinj e të Reja në Moshë Madhore shpjegojnë se si nxjerrin dobi nga frekuentimi i Institutit
  Plaku Ballard flet se si brezi më i mirë i të rinjve në moshë madhore në historinë e Kishës nevojitet për të ardhmen.
  Dallin H. Ouksi shpjegon se si pendimi mund të na pastrojë të gjithëve ne nga mëkatet tona.
  Presidenti Rasëll M. Nelson përshkruan mënyrën se si ne mund të jemi më të mirë teksa pendohemi dhe përpiqemi të jemi më shumë si Jezu Krishti.