Dil nga lundrimi kryesor
Në vend që të jemi gjykues dhe kritikë për njëri-tjetrin, le të kemi dashurinë e pastër të Krishtit për bashkudhëtarët tanë në këtë udhëtim përmes jetës.
Të rinjtë mormonë në zonën europiane hoqën dorë nga media shoqërore për shtatë ditë rradhazi.
Perëndia e bën të lehtë që ne ta ndjekim Atë duke na dhënë urdhërime. Zbatimi i urdhërimeve mund të na çojë drejt lumturisë. Ne sigurisht që nuk jemi të përsosur, por Perëndia na ka dhënë një mënyrë që të marrim falje për mëkatet tona nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit.
Një Mbrëmje me Plakun D. Tod Kristoferson. Bisedë drejtuar Mësuesve Fetarë të SAK-ut • 26 janar 2018 •
Udhëheqësi i besimit botëror, Plaku Xhefri R. Holland, bën thirrje për më shumë përkrahje shpirtërore dhe emocionale për ata njerëz në botë që kanë humbur të drejtat qytetare dhe janë të ligështuar.
Ne zgjedhim se çfarë lloj njeriu bëhemi.
Një nga mjetet që kemi në Kishë për të forcuar, për të bashkuar, për të bërë plane, për të vënë synime, për t’u lutur, për t’u dhënë përgjigje pyetjeve doktrinore dhe për të kaluar një kohë të gëzueshme, është mbrëmja familjare, ku ne mund ta tregojmë shembullin e Jezu Krishtit.
Kjo video e animuar jep një portretizim të shkurtër por prekës të Jezu Krishtit dhe lidhjes së Tij me secilin prej nesh.