Dejll G. Renlandi na ndihmon të kuptojmë se si zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë na ndihmon të ndiejmë gëzim dhe të bëhemi si Ati ynë në Qiell.
  Mësoni për rolin e Jezusit si një njeri që na e bën të mundur faljen, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për rolin e Jezusit si një shërues, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për rolin e Jezusit si kreu i kishës së Tij, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për rolin e Jezusit si Krijues, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për rolin e Jezusit si Shembulli ynë, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për rolin e Jezusit si Shpëtimtari ynë, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Mësoni për Jezusin dhe ringjalljen e Tij, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”