Dil nga lundrimi kryesor
Plaku M. Rasëll Ballard dëshmon se si shërbimi ndaj bashkënjerëzve tanë sjell bekime për të dy palët, si për shërbyesin ashtu edhe për atë që përfiton prej shërbimit.
Plaku M. Rasëll Ballard përkufizon paqen, gëzimin dhe lumturinë që vjen kur e kujtojmë Krishtin në Shabat.
Për më shumë se 16 milionë shenjtorë të ditëve të mëvonshme në mbarë botën, Konferenca e Përgjithshme ishte një kohë për të ripohuar zotimin e tyre ndaj mësimeve të Krishtit. Anëtarët e Kishës anembanë Europës iu bashkuan sesioneve të Konferencës në shtëpi nëpërmjet internetit dhe në shtëpitë e mbledhjeve.
Dhjetëra mijëra anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nëpër Europë po përgatiten për Konferencën e Përgjithshme gjysmëvjetore të 188-të që do të mbahet më 6 dhe 7 tetor 2018.
Të gjithë kanë pyetje. Këtë konferencë të përgjithshme, ejani të dëgjoni zërin e një profeti dhe të merrni përgjigje për pyetjet tuaja.
Si shenjtorë ndjejmë kënaqësi që ne kemi mundësi për të shërbyer në komunitetet ku jetojmë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Konferenca Vjetore e YSA-së.