Stefano Bosko përshkruan marrëdhënien e tij me Jezu Krishtin dhe mënyrën se si Shpëtimtari ndikon në jetën e tij.
  Zbuloni se çfarë përgjigjesh japin Libri i Mormonit, profeti i gjallë dhe njerëzit rreth Jezu Krishtit
  Zbuloni se çfarë përgjigjesh japin Libri i Mormonit, profeti i gjallë dhe njerëzit rreth Jezu Krishtit.
  Shenjtorë të ditëve të mëvonshme që kanë ardhur nga shumë vende, për të marrë pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysmëvjetore të 189-të, më 5 tetor 2019.
  Babai i tij nuk jetoi [aq gjatë] sa ta shihte atë të diplomohej. Dy nga fëmijët e tij vdiqën përpara se ai të mund t’i rriste. Por Klark Uiskombi e di se ka ende përvoja të mrekullueshme për t’u shijuar me njerëzit e dashur që ai ka humbur.
  Zbulojeni se si familja Ulei e përballoi humbjen e birit të saj dhe se si shpreson ta shohë sërish atë.
  Zbulojeni se çfarë përgjigjesh japin për vdekjen Libri i Mormonit, profeti i gjallë dhe njerëz të ndryshëm.
  Rasëll M. Nelsoni na nxit ta ndjekim shtegun e besëlidhjes për t’u kthyer te Prindërit tanë Qiellorë.