Dil nga lundrimi kryesor
Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon për vlerën e grave dhe rolin e tyre thelbësor në planin e Perëndisë për fëmijët e Tij.
Kur Klaudia u zhvendos për në Portugali nga vendi i saj i lindjes, Brazili, e gjeti të pamundur ta vazhdonte karrierën e saj si mësuese historie. Shihni se si nisma e mbështetjes te vetja e ndihmoi atë të zbulonte një shteg të ri.
Presidenti Rasëll M. Nelson dëshmon se ata që shohin te Perëndia, kualifikohen për një premtim madhështor.
Plaku Kuentin L. Kuk shpjegon se si ne mund të marrim një kthim afatgjatë në besim te Jezu Krishti duke përvetësuar programin dhe planin mësimor të ri të së dielës në Kishë.
Kur të është gjendur pranë Jezu Krishti?
Motrat e shoqatës së ndihmës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme shtruan një drekë për Qendrën e Grave të Dhunuara.
Përdore këtë javë të fundit për ta rritur besimin tënd vetjak te Jezu Krishti.
Mësoni më shumë rreth asaj që besojnë anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për Perëndinë.