Ronald A. Rasbandi na nxit ne të gjithëve që ta ndjekim shembullin e Shpëtimtarit dhe ta duam njëri-tjetrin.
  Zbulojeni gëzimin e shërbimit ndaj të tjerëve në kohën e Krishtlindjes.
  Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka nxjerrë këtë deklaratë mbi refugjatët në vijim të hulumtimeve të kohëve të fundit nga media.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme kujdeset për plotësimin e nevojave të familjeve të prekura nga tërmeti.
  Përpjekja mbarëbotërore ‘Ndriçoje Botën’ është në vitin e saj të katërt
  Kur kjo dashuri e pastër e Krishtit - ose dashuri hyjnore - na mbështjell, ne mendojmë, ndiejmë dhe veprojmë më shumë siç do të mendonin, ndienin dhe vepronin Ati Qiellor dhe Jezusi. Veprat tona të vogla e të thjeshta të mirësisë dhe shërbimit do të grumbullohen në një jetë të mbushur me dashuri.
  Gëzimi ynë më i madh vjen ndërsa i ndihmojmë fqinjët tanë. Ky është çelësi për t’u bërë një dishepull i vërtetë i Jezu Krishtit.
  Presidenca e Zonës së Europës jep një deklaratë mbi tërmetin e ditëve të fundit në Shqipëri