Dil nga lundrimi kryesor
Plaku M. Rasëll Ballard përkufizon paqen, gëzimin dhe lumturinë që vjen kur e kujtojmë Krishtin në Shabat.
Për më shumë se 16 milionë shenjtorë të ditëve të mëvonshme në mbarë botën, Konferenca e Përgjithshme ishte një kohë për të ripohuar zotimin e tyre ndaj mësimeve të Krishtit. Anëtarët e Kishës anembanë Europës iu bashkuan sesioneve të Konferencës në shtëpi nëpërmjet internetit dhe në shtëpitë e mbledhjeve.
Dhjetëra mijëra anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nëpër Europë po përgatiten për Konferencën e Përgjithshme gjysmëvjetore të 188-të që do të mbahet më 6 dhe 7 tetor 2018.
Të gjithë kanë pyetje. Këtë konferencë të përgjithshme, ejani të dëgjoni zërin e një profeti dhe të merrni përgjigje për pyetjet tuaja.
Si shenjtorë ndjejmë kënaqësi që ne kemi mundësi për të shërbyer në komunitetet ku jetojmë.
Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Karl D. Hirst, I Shtatëdhjetë Zonal
Konferenca Vjetore e YSA-së.
Zbulojeni mënyrën se si Fuqia e Shlyerjes së Krishtit na ndihmon t’i kapërcejmë të gjitha sfidat e jetës dhe më shumë.