Një Mbrëmje me Presidentin Nelson

Presidenti Nelson fton të gjithë të rinjtë në moshë madhore beqarë, të marrin pjesë në takimin shpirtëror mbarëbotëror. Ajo do të transmetohet në mbarë botën dhe ju mund ta shihni ditën e diel, datë 22 Janar 2017, ora 17:00 te qendra e institutit.

Folës Presidenti Nelson dhe Motra Nelson.

 

Presidenti Nelson fton të rinjtë të lexojnë Doktrinën e Besëlidhjet 84:43-45

***

43 Dhe unë tani ju jap një urdhërim të hapni sytë për veten tuaj, t’u vini veshin me zell fjalëve të jetës së përjetshme. 

44 Sepse ju do të jetoni me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë.

45 Sepse fjala e Zotit është e vërtetë dhe çfarëdo që është e vërtetë, është dritë, dhe çfarëdo që është dritë, është Shpirt, madje Shpirti i Jezu Krishtit.

***

 Gjithashtu ai i fton të rinjtë të përsiatin në mëndjet dhe zemrat e tyre këto vargje dhe 

“cfare ju po bëni për të jetuar me cdo fjalë që del nga goja e Perëndisë”.