Në shërbim të nevojtarëve

Të rinjtë e degës së Elbasanit e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar/Elbasan, me datë 15 Mars 2017 dhuruan gjak për fëmijët Talasemikë!. Për disa nga të rinjtë ishte hera e parë por ato ishin të gatshëm për tu ardhur në ndihmë këtyre fëmijëve dhe për tu treguar atyre dashurinë e tyre.

Fëmijët Talasemikë kanë nevojë për gjak cdo 3 javë! Një shërbim i tillë është një gjest i vogël por me rëndësi shumë të madhe, gje e cila vë në dukje disa nga cilësitë e Krishtit. Ai gjithmonë u erdhi në ndihmë njerëzve duke u shërbyer dhe duke treguar dashurinë e tij të pafundme për ne të gjithë!

“…Ka shumë mënyra me të cilat ne mund tu shërbejmë të tjerëve dhe të mund ti vëmë në zbatim cilësitë e Krishtit. Jam shumë i lumtur që pata mundësinë të isha pjesë e kësaj dhe të mund të dhuroja gjak…” (Xhuljo Kashari, anetar i Deges se Elbasanit)