Dil nga lundrimi kryesor
31 Mars dhe 1 Prill 2018

Konferenca e Përgjithshme Vjetore e 188-të

Conference Center in Salt Lake City, Utah, and online (LDS.org)

(Trasmetim live nëpër lagjet përkatëse)

Të gjithë anëtarët e Kishës ftohen të marrin pjesë në Konferencën e Përgjithshme Vjetore të 188-të të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Presidenca e Parë, anëtarët e Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve dhe Autoritetet e tjera të Përgjithshme dhe Zyrtarët e Përgjithshëm të Kishës do të ndajnë mesazhe frymëzimi dhe udhëzimi në pesë sesione:

  • Sesioni i të Shtunës Paradite - 31 Mars 2018 - Ora 18:00
  • Sesioni i të Shtunës Pasdite - 31 Mars 2018 - Ora 22:00
  • Sesioni i Priftërisë - 1 Prill 2018 - Ora 02:00
  • Sesioni i të Djelës Paradite - 1 Prill 2018 - Ora 18:00
  • Sesioni i të Djelës Pasdite - 1 Prill 2018 - Ora 22:00
First Presidency
Presidenca e parë

Përgatituni për konferencë

Konferenca ofron një mundësi për të marrë zbulesë personale teksa profetët e gjallë japin këshillë dhe drejtim. Bërja e pyetjeve mund të të ndihmojë të përgatitesh për konferencën, duke rritur zbulesën personale gjatë kohës që shikon.

Të Mësosh më shumë rreth Autoriteteve të Përgjithshme dhe Zyrtarëve të Përgjithshëm mund t'ju ndihmojë të përgatiteni për të marrë mesazhet e tyre.

Ftoni të tjerët

Ata të besimeve të tjera janë të mirëpritur të marrin pjesë në konferencën e përgjithshme. Anëtarët inkurajohen të ftojnë miqtë dhe familjarët personalisht ose të përdorin mediat sociale.

Trasmetimet live

Të gjitha sesionet do të transmetohen drejtpërdrejt nëpër lagjet përkatëse në gjuhën tuaj.

Kontaktoni me peshkopin tuaj për informacion rreth trasmetimit dhe ritrasmetimit të sesioneve.

Disponueshmëria  Pas-konferencës

Bisedat e përgjithshme të konferencës në formatet tekst, audio dhe video ofrohen në kanale të shumëfishta për t’u studiuar pas konferencës, duke përfshirë aplikacionin e Bibliotekës së Ungjillitseksionin e konferencës së përgjithshme në Mormon.al dhe revistat e Kishës.