Gjeni përgjigje për pyetjet tuaja në konferencë

Njerzit kanë pasur gjithnjë pyetje. 

A ka një qëllim jeta? Ku mund të gjej paqe? Si mund ta mbaj të mbrojtur familjen time?

Në kohët biblike, Perëndia foli nëpermjet profetëve dhe apostujve të Tij. Në kohën tonë, Perëndia përsëri flet nëpërmjet profetëve dhe apostujve të tij. 

Presidenti Tomas S. Monson ka thënë:

“Disa prej jush janë duke kërkuar përgjigje për pyetjet dhe sfidat që përballeni gjatë jetës suaj. Disa po luftojnë me zhgënjimet apo humbjet. Secili mund të ndricohet, të lartësohet dhe të ngushëllohet ndërsa Shpirti i Zotit ndjehet”

Bashkohuni me ne në konferencën e përgjithshme për të gjetur përgjigje për pyetjet tuaja në një shtëpi mbledhjesh të vendit, në shtëpi ose në internet.

Bashkohuni me ne në konferencën e përgjithshme për të gjetur përgjigje për pyetjet tuaja në një shtëpi mbledhjesh të vendit, në shtëpi ose në internet.

Për më shumë informacion mbi sesionet LIVE klikoni KETU ose tek foto.

Ju mirëpresim.