Faqet e Kishes ne Internet

Burimet e Ungjillit (LDS.org) - Anglisht

Burimet e Ungjillit japin burime për anëtarët që ta studiojnë ungjillin në këndin e internetit. Këtu janë disa burime që përdoren më shpesh:

Kanal Mediatik

Ky kënd interneti ka disa prodhime mediatike të shkëlqyera të krijuara nga kisha.

Historia Familjare (FamilySearch.org)

Këto burime do t’ju ndihmojnë të zbuloni më tepër rreth paraardhësve tuaj.