Dil nga lundrimi kryesor

Artikujt Vendorë

Plaku Torben Engbjerg, I Shtatëdhjetë Zonal për Ballkanin dhe Presidenti Stephen W. Owen, Presidenti i Përgjithshëm i të Rinjve të Kishës u flasin të rinjve dhe udhëheqësve në Shqipëri
Takim me Ugo A. Perego - Autor i një prej eseve mbi temat e ungjillit
Fiona Givens, shkrimtare e njohur takohet me anëtarët në Shqipëri.
Të rinjtë e YSA-së mblidhen për tu argëtuar.
Të rinjë nga e gjithë Shqipëria mblidhen për FSY
Thirrje për Fotografë - EKZPOZITË FOTOGRAFIKE ME VLERËSIM NGA JURIA
Kunji Tiranës Shqipëri ju fton ju, familjen dhe miqtë tuaj në Programin Festiv të Krishtlindjes